lean prezentacje

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w koncepcjach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich planów. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a równocześnie zupełnie niepotrzebnych. lean materiały Nadrzędnym celem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie trwonienia zarówno w wymiarze siły roboczej jak i używanych surowców. Wdrożenie metod lean management daje możliwość zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania weryfikacji, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.